Algemene Voorwaarden

 

1. Identiteit van de ondernemer:

Studio Miek - Annemiek Raaijmakers

Adres: Noordeneind 1a - 2910 Essen-Hoek

BTW nummer: BE 0765 461 345

Email: info@studiomiek.be

 

2.  Algemeen

Wanneer u bij Studio Miek bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopsvoorwaarden. Voordat u bestelt, dient u kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. 

 

3.  Productinformatie

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Studio Miek staat in om deze gegevens correct weer te geven, toch kan het voorvallen dat levering niet mogelijk is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of overmacht. In dat geval zal Studio Miek u zo snel mogelijk contacteren en een oplossing voorstellen. 

 

4. BTW

Studio Miek is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk

 

5. Betaling  

Voor zover niet anders is overeengekomen dient er door de consument eerst te worden betaald alvorens Studio Miek over gaat tot het personaliseren van de artikelen.

 

6. Risico van verzending/gebruik

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de Post. De producten worden met veel zorg verpakt en we zien er op toe dat beschadigingen quasi onmogelijk zijn. Studio Miek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website. 

 

7. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Studio Miek, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

8. Privacy 

Studio Miek kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het verwerken van de bestelling.

Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.

Gegevens die door de klant aan Studio Miek zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.

Er kunnen steeds foto’s genomen worden van jullie bestellingen die gebruikt kunnen worden op onze website of op onze sociale media. Indien je dit niet wil, breng ons vooraf op de hoogte.